• Thai
 • English
Facebook
ป้ายโฆษณา

ภารกิจของเรา

 • ความเป็นเลิศของโก๋แก่
  เรามีการผลิตถั่วลิสงถึง 3,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยไม่มีการนำน้ำมันมาใช้ซ้ำ
 • ความเป็นเลิศในถั่วอบกรอบ
  ถั่วเคลือบอบกรอบของเราใช้เทคโนโลยี Dry Roasting Process ซึ่งใช้พลังงานจากก๊าซและใช้อุณหภูมิสูงในการอบ สินค้าจึงมีคุณภาพความสดใหม่ ไม่มีความชื้นหรือไอน้ำหลงเหลือ
 • ความเป็นเลิศในบรรจุภัณฑ์
  เรามีการใช้ทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงและเป็นกระป๋อง ควบคุมคุณภาพด้วยการใส่แก๊สไนโตรเจนในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุง และใช้ระบบการจัดการแบบสูญญากาศในบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
 • ความเป็นเลิศในระบบการผลิต
  เรามีการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดของเรามากกว่า 100 ครั้งต่อวัน
 • ความเป็นเลิศในทรัพยากรบุคคล
  เจ้าหน้าที่ของเราผ่านการฝึกฝนและมีความรับผิดชอบในงาน ระบบการควบคุมคุณภาพของเราทำให้มีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จในขั้นตอนสุดท้าย


เรามีระบบการทำงานแบบองค์รวมที่ทุกหน่วยงานตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญ และอื่นๆ จะมีการทำงานด้วยเทคโนโลยีล่าสุดด้วยฉันทามติร่วมกันที่จะบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศของเรา

 
 Get to know us
 


รู้จักกับโก๋แก่
ภาพรวม
รู้จักบริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ผู้ผลิตถั่วลิสงกรอบเคลือบกะทิอันดับหนึ่งของไทย
ส่วนแบ่งตลาด
ที่ประเทศไทยใครๆ ก็รู้จักโก๋แก่ เพราะเราเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำตลาดขนมขบเคี้ยวของไทย
การควบคุมคุณภาพ
มั่นใจด้วยเทคโนโลยีและระบบควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุด รับรองมาตรฐานโดยสถาบันที่เชื่อถือได้
ภารกิจของเรา
เป้าหมายของเราคือมุ่งหน้าสู่ความเป็นสุดยอด
ถั่วลิสงกรอบของเรา
ที่แม่รวย เราคัดเลือกเฉพาะถั่วลิสงที่ดีที่สุดมาเป็นวัตถุดิบ